Reactie

Is iemand erg meegaand en zal de ander volgen of zal deze persoon eerder de vraag stellen 'waarom', 'hoezo' en het tegenovergestelde reageren. Kinderen experimenteren hiermee heel erg om te ontdekken waar de grenzen zijn van ouders, leerkrachten etc. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'gelijk, polariteit' binnen dit thema uiteengezet.

 

Gelijk

Iemand met de voorkeur voor gelijk vindt het geen probleem om meegaand te zijn en doet wat er gevraagd wordt, zonder daar een slecht gevoel aan over te houden. Ze volgen makkelijk instructies van een leidinggevende. Personen met deze voorkeur komen ook gemakkelijk tot een afspraak en zijn niet snel geneigd om tegen te werken. Ze zijn volgers.

Polariteit

Iemand met de voorkeur voor polariteit is juist niet meegaand. Zou een leidinggevende een opdracht geven, dan zal de persoon altijd naar het ‘waarom’ vragen en verzet plegen wanneer het hem of haar niet zint. Zeg tegen iemand die polair is dat hij iets niet moet doen, dan wordt hij/zij juist getriggerd om het wel te doen.