Planningstijl

Hoe iemand een planning maakt hangt sterk af van de structuur in de planning of van de mogelijkheden die aanwezig zijn in een planning. De stemming van een persoon kan sterk beïnvloed worden wanneer bij acties of het maken van een beslissing een voorkeur eenzijdig word aangesproken. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'opties, procedures' binnen dit thema uiteengezet.

 

Opties

Iemand met de voorkeur voor opties vindt het belangrijk om opties en mogelijkheden te verzinnen. Hierdoor kunnen mensen met deze voorkeur goede oplossingen aanreiken en producten zelf(s) bijschaven tot een nog beter product. Daarnaast zijn deze personen vaak chaotisch en maken to–do lijstjes, die ze onmogelijk kunnen afwerken in het gestelde tijdbestek. Daarnaast is het nemen van beslissingen moeilijk voor iemand die deze voorkeur sterk heeft.

Procedures

Iemand met de voorkeur voor procedures vindt het belangrijk om volgens een bepaalde procedure te werken. Het volgen van regels gaat hem/haar makkelijk af. Echter, wanneer er gevraagd wordt om bepaalde onderdelen in een procedure over te slaan en misschien zelfs daardoor de regels te overtreden, kan dat veel invloed hebben op de motivatie van de persoon. Personen die deze voorkeur sterk hebben, kunnen ook goed beslissingen nemen en ronden ook een project af.