Informatie omvang

Hoe iemand informatie verwerkt hangt af van grote of kleine hoeveelheden. Denkt iemand in hoofdlijnen of kan iemand over een klein deel ontzettend veel informatie verstreken. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'globaal, details' binnen dit thema uiteengezet.

 

Globaal

Iemand met de voorkeur voor globaal vindt het prettig om in hoofdlijnen te denken en te spreken. In een project kijkt hij/zij meer naar de algemene lijn die nog een grovere structuur kent. Details kunnen deze personen het beste delegeren aan een ander. Een man komt thuis en de vrouw vraagt ”hoe was je dag”. De man geeft als antwoord ”goed”. Personen met deze voorkeuren spreken en schrijven in korte zinnen.

Details

Iemand met de voorkeur voor details vind het prettig om naar details te kijken. In een project kan hij/zij zich goed focussen op de fijne elementen van een onderdeel. Een man komt thuis en de vrouw vraagt “hoe was je dag”, de man vertelt tot in detail wat hij allemaal heeft meegemaakt. Personen met deze voorkeur hebben details nodig om te kunnen begrijpen wat er gebeurt..