Wat zijn denkstijlen? 

Denkstijlen worden in de wereld van NLP ook wel metaprogamma’s genoemd. Dit zijn manieren om informatie te filteren en op te slaan. Afhankelijk van iemands voorkeuren krijgt de informatie zijn eigen vorm en kleur die aangeeft hoe zijn of haar wereldbeeld eruit ziet. De sterkste voorkeuren worden gebruikt om met anderen te communiceren en zelfs om anderen met deze voorkeur te overtuigen. Door denkstijlen creëren mensen allerlei strategieën. Wanneer iemand wat minder flexibel is in zijn denkstijlen, dan kunnen er ongewenste gedragspatronen ontstaan. Dit kan veel invloed hebben op iemands communicatie. Dat leidt dan weer tot onbegrip, dat zelfs tot conflicten kan leiden. Wanneer iemand heel flexibel is in zijn denkstijlen, dan kan hij gemakkelijker schakelen tussen de denkstijlen. Daardoor kan hij sneller een match maken met andere mensen. Denkstijlen zijn zelfs in het taalgebruik terug te vinden. Iemand met een voorkeur voor een visuele denkstijl, spreekt vaak in beelden: ‘zie het plaatje voor je’, ’ik heb er helder zicht op’, ‘laten we kijken’ etc. Iemand met een auditieve denkstijl spreekt met woorden als ‘moet je horen’, ‘dat klinkt goed’ etc.
Ondanks dat beide personen dezelfde Nederlandse taal spreken, is de kans groot dat zij langs elkaar heen praten en zo elkaars boodschap compleet missen.
Gevolg kan zijn dat woorden anders worden geïnterpreteerd of begrepen. Dat kan voor beide personen vervelende gevolgen hebben. Dit zijn twee voorbeelden van denkstijlen. In totaal bestaan er 53 primaire denkstijlen. Logisch dus dat het snel mis kan gaan in de communicatie. Zeker wanneer iemand niet zo flexibel is.

Hoe ontstaan deze denkstijlen?

Een denkstijl ontstaat al bij de geboorte. Ouders, familie en vrienden hebben grote invloed. Een kind leert snel van een ander door te modelleren. Een kind is geïntrigeerd door alles wat een ander kan of heeft. Maar ook wat een ander níet heeft of níet kan. Dit proces blijft zichzelf doorlopend ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan school, relaties, zelfstandig wonen, werken en natuurlijk passie. Mozart schreef grote muziekstukken, hij hoorde elk instrument afzonderlijk en kon dat ook nog opschrijven. Daarin speelde het auditieve aspect een belangrijke rol, maar ook het gevoel. Een schilder is vaak visueel ingesteld. Hij heeft meestal al het beeld in gedachten, nog voordat hij ook maar één kwast heeft aangeraakt. Of hij schildert een portret of landschap na van een voorbeeld. De passie stimuleert in beide gevallen de denkstijlen die hier heel handig bij kunnen zijn. Wie een leuke baan heeft, zal er alles aan doen om het werk goed uit te voeren. Ook in die situatie worden denkstijlen van anderen aangeleerd, die nuttig kunnen zijn in de strategieën van dat beroep. In de Zorg is het heel erg belangrijk dat procedures strikt worden opgevolgd. Verplegers zijn daarom nauwkeurig in het toedienen van medicijnen. Wie graag veel opties open houdt, is niet zo geïnteresseerd in de exacte hoeveelheid. Dat is onwerkbaar.

Er zijn talloze voorbeelden te geven. Neem daarom goed de uitleg over denkstijlen door.

Door dit spel regelmatig te spelen, neemt de flexibiliteit in het hanteren van denkstijlen toe. Daarnaast worden deelnemers zich nog bewuster van hun sterkste voorkeuren.
Er zijn veel boeken waar nog specifieker wordt ingegaan op denkstijlen (Metaprogramma’s). Op internet of in de boekhandel is veel documentatie te vinden. Wie niet zo van lezen houdt, kan ook één van de trainingen bijwonen waarbij men zich certificeert bij het Meta Me Meta You Instituut. Voor meer informatie over deze trainingen klik hier of boven in het menu trainingen.